แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์พ.ศ. 2563 - 2580 และระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับสมบูรณ์

แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2563 -2580 และระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 -2565)
ฉบับสมบูรณ์กรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรี


ไฟล์เอกสารประกอบ
แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์พ.ศ. 2563 - 2580 และระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ฉบับสมบูรณ์ |
แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 |
แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar