วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อเพื่อขึ้นบัญชีคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนพิเศษ

               ด้วยวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเพื่อขึ้นบัญชีคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนพิเศษ จำนวน 17 อัตรา

               ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 3-11 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.htc.ac.th โทร. 074-212300 ต่อ 109

 

วัลลญา ห้องเม่ง/เรียบเรียง

10 พ.ค. 2565

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


  วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :