องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้

            ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ จำนวน 3 ชุด รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยวิธีประมูลด้วยปากเปล่า ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

          ผู้สนใจเข้าร่วมประมูล สามารถติดต่อขอดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ ในวันที่11 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.songkhlapao.go.th หมายเลขโทรศัพท์ 074-890971, 074-8900936ในวันและเวลาราชการ.

วัลลญา ห้องเม่ง/เรียบเรียง

27 เม.ย. 2565

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


  วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :