กรมการค้าภายใน โดยสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 คัน

            ด้วยสำนักงานสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา กรมการค้าภายใน ดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน) หมายเลขทะเบียน กข9466 ยะลา ยี่ห้อ TOYOTA เลขตัวรถ MROES12GX03000166 ลักษณะ นั่งสองตอนท้ายบรรทุก จำนวน 1 คัน

            ผู้สนใจจะเข้าเสนอราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งในครั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา หมู่ที่ 3 ถนนสงขลา-นาทวี ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0 74311 899 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

ณิชารีย์ หนูบุญ/เรียบเรียง

11 พ.ค. 2565

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


  วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :