สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว จำนวน 5 รายการ

           ด้วยสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถยนต์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการแล้ว จำนวน 5 รายการ โดยการประมูลวาจา ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ถนนชลเจริญ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

           ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7430-7034 ต่องานพัสดุ ในวันและเวลาราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ณิชารีย์ หนูบุญ/เรียบร้อย

17 พ.ค. 2565

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


  วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :