จังหวัดสงขลา หารือกับผู้ประกอบการกว่า 40 โรงงาน เร่งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 กรณีเกิดคลัสเตอร์โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา

                   เช้าวันนี้ผู้ประกอบการจากโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 40 โรงงาน เดินทางมาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 กรณีเกิดคลัสเตอร์โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลา โดยได้พูดคุยหารือกันในประเด็น การตรวจประเมินโรงงานแบบ ONSITE ตามมาตรการ Good Factory Practice ซึ่งหลักเกณฑ์โรงงานเป้าหมาย คือโรงงานที่มีขนาดใหญ่มีพนักงาน 200 คนขึ้นไป โรงงานที่มีผู้ติดเชื้อ โรงงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน และโรงงานที่ผลิตอาหาร โดย ศบค.มท.ได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข ให้แจ้งโรงงานและสถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการ GFP ในพื้นที่ ซึ่งกรอบการดำเนินการ เริ่มจากการกำหนดเป้าหมาย การนัดหมายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ การดำเนินการตาม GFP คือ การชี้แจง และแนะนำแนวทางโดยเครื่องมือหลัก ประกอบด้วย การประเมินตนเองด้วยโปรแกรม Thai Stop Covid Plus ซึ่งจะมีข้อมูลมาตรการหลักด้านการป้องกันโรค ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และมาตรการเมื่อพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีข้อมูลมาตรการเสริมสำหรับสถานประกอบการขนาดกลางและใหญ่ด้วย  เครื่องมือต่อไปคือการใช้โปรแกรม Thai Save Thai  เป็นโปรแกรมที่จะช่วยประเมินความเสี่ยงจากกรณีต่าง ๆ เพื่อคัดกรองพนักงานก่อนเข้าสถานประกอบการอย่างเข้มงวด อีกหนึ่งเครื่องมือ คือโปรแกรมก้าวท้าใจ เป็นโปรแกรมชวนออกกำลังกาย สะสมแต้ม แลกของรางวัล เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข่งแรงมีภูมิต้านทานโรค จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ประเมิน และรายงานผล ทั้งนี้คาดว่าจะมีการเริ่มออกตรวจในวันที่ 16 -30 มิถุนายน 2564

                   สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดสงขลาจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ในชุมชน เนื่องจากมีการเชื่อมโยงกัน ขณะนี้พบผู้ป่วยยืนยันจากโรงงาน ในอำเภอจะนะ อำเภอแสะเดา และอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งจังหวัดสงขลาได้นำมาตรการ Bubble and Seal ไปปรับใช้ โดยให้ทางโรงงานจัดเตรียมสถานที่ state Quarantine มีการวางแผนการจัดการ ทั้งจัดการเรื่องการแยกช่วงเวลาการทำงาน และระบบอื่นๆ เพื่อควบคุมเชื้อ รวมถึงลดความเสี่ยงในที่ทำงานและที่อยู่อาศัย และให้จัดตั้ง Factory Quarantine เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปยังชุมชนและครอบครัวด้วย

 

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว

จิรัชญา – จิรพัฒน์ /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

18 มิ.ย.64


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :