บริษัท พาเนล พลัส จำกัด และกองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19 ส่งมอบอุปกรณ์ เตียงสนามไม้ ให้กับโรงพยาบาลสนาม และหน่วยงานในจังหวัดสงขลา เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID-19

    
            เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2564 คุณวิสุทธิพงษ์ หลอดคำ คุณสุรชัย อินทรไชโย และคุณกิตติศักดิ์ พูลยรัตน์ ตัวแทนจากบริษัท พาเนล พลัส จำกัด ส่งมอบอุปกรณ์เตียงสนามไม้ จำนวน 200 เตียง ให้กับกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดสรรเตียงสนามไปยังโรงพยาบาลสนามจำนวน 4 แห่ง ดังนี้ โรงพยาบาลสนามควนเนียง จำนวน 50 เตียง โรงพยาบาลสนามรัตนภูมิ จำนวน 50 เตียง โรงพยาบาลสนามสทิงพระ จำนวน 50 เตียง และโรงพยาบาลสนามสะบ้าย้อย จำนวน 50 เตียง
         นอกจากนี้  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณอัมรินทร์ ศรีวัฒนา คุณสุวัฒน์ จิรัฐวุฒินันท์ และคุณกิตติศักดิ์ พูลยรัตน์ ส่งมอบอุปกรณ์เตียงสนามไม้ จำนวน 200 เตียง ให้กับโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :