เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

 

           วันนี้ (26 ต.ค.64) เวลา 09.30 น. ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ฯพณฯ นายระห์หมัต บูดีมัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย พร้อมด้วย นายฟะห์รี สุไลมาน กงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ สงขลา และคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ

           นายระห์หมัต บูดีมัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 จากนั้นได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีการหารือในหลายประเด็น โดยให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและอินโดนีเซียในทุกระดับ รวมทั้งระดับจังหวัด และขยายความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการค้า การท่องเที่ยว การลงทุน และวัฒนธรรม

          โอกาสนี้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ได้กล่าวว่า มีความยินดีและพร้อมสนับสนุน หรือให้ความร่วมมือ กับประเทศไทยและจังหวัดสงขลาในการประสานงานด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งขอความช่วยเหลือและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนชาวอินโดนีเซีย ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนชาวอินโดนีเซีย จำนวน 11 คน กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวคำยินดีและพร้อมจะสนับสนุนให้ความร่วมมือในการสร้างความสัมพันธ์อันดี และ เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดสงขลาในด้านต่าง ๆ ด้วย

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว

วิทยา สันบู /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

26 ต.ค.64


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :