จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยว ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของทุกฝ่าย

 

          วันนี้ (28 ต.ค.64) ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาโดยมี นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายแพทย์ปพน ดีไชยเศรษฐ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

          จังหวัดสงขลาได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยว ทั้งความพร้อมของวัคซีนมาตรฐาน SHA และ SHA+ แผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ แหล่งท่องเที่ยว มาตรการเข้า - ออก ภายในประเทศและระหว่างประเทศ และสถานการณ์การติดเชื้อในพื้นที่ ซึ่งมีการกำหนดเปิดใน 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอสะเดา

           โดยการประชุมในวันนี้ได้ติดตามความคืบหน้าความพร้อมด้านการประเมินพื้นที่การเปิดพรมแดนและทำประชาพิจารณ์ การจัดทำคู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานในการเปิดรับนักท่องเที่ยว จัดตั้งศูนย์ Command center เพื่อรองรับแผนเผชิญเหตุในกรณีมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงการตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐาน SHA Plus เพื่อให้ ททท.ส่วนกลาง เปิดช่องทางสำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลามาลงทะเบียนขอรับมาตรฐาน SHA Plus ได้ การเตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้สามารถรองรับการเปิดการท่องเที่ยว และได้รับมาตรฐาน SHA Plus

          อีกทั้งได้ร่วมกันพิจารณาสถานประกอบการในจังหวัดสงขลาที่ได้รับมาตรฐาน และร่วมกันหารือเพื่อกำหนดวันในการเปิดรับนักท่องเที่ยว ขณะที่จังหวัดสงขลามีแผนจะเปิดเมืองในระยะที่ 2 คือ เดือนธันวาคม 2564 ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามีข้อสั่งการ และมอบหมายงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ตามภารกิจ และรายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์

✅ ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว

วิทยา สันบู /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

28 ต.ค.64


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :