สงขลาเปิดกิจกรรมหาดใหญ่ปลอดภัย 9 วัน 1 แสนโดส เร่งฉีดวัคซีน Pfizer แก่ประชาชนในอำเภอหาดใหญ่ เตรียมพร้อมรองรับการเปิดเมือง

 

            วันนี้ (30 ต.ค.64) ที่บริเวณชั้น 5 ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดกิจกรรมหาดใหญ่ปลอดภัย 9 วัน แสนโดส ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนที่ยังไม่รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก โดย พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวรายงาน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิด

           เนื่องจากประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้งผู้ที่มีชื่อในสำนักทะเบียนของเทศบาลนครหาดใหญ่และที่เป็นประชากรแฝงยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวนมาก โอกาสนี้รัฐบาลได้มีการจัดสรรวัคซีนให้จังหวัดสงขลาอย่างเพียงพอ เทศบาลนครหาดใหญ่จึงร่วมกับ โรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จัดกิจกรรมหาดใหญ่ ปลอดภัย 9 วัน แสนโดส ขึ้น เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชนทุกคนในอำเภอหาดใหญ่ โดยเป้าหมายฉีดให้ประชาชนให้ได้จำนวน 1 แสนโดส หรือ 1 แสนคน

          ทั้งนี้ กิจกรรม 9 วัน แสนโดส กำหนดให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอหาดใหญ่ และยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เท่านั้น เข้ารับการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2564 - 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ เพื่อให้ปริมาณการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น ลดอัตราการติดเชื้อ ความรุนแรง และการเสียชีวิตจากโรค รวมทั้งรองรับการเปิดเมืองหาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อไป

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

30 ต.ค.64


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :