จังหวัดสงขลา เตรียมพร้อมจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ 1-10 ธันวาคม 2564

                วันนี้ (11 พ.ย. 64) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดการแข่งขัน จัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2021” โดยมี นายพิทักษ์ สุวรรณวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

               จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand 2021” ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2564 โดยใช้เส้นทางเริ่มต้นจากจังหวัดสงขลา–พัทลุง-นครศรีธรรมราช-ตรัง-และสตูล รวมระยะทาง 1,275.05 กิโลเมตร

              สำหรับคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันฯ ประกอบด้วย 12 ฝ่าย ดังนี้ 1. ฝ่ายเลขานุการจัดการแข่งขัน 2. ฝ่ายต้อนรับ ที่พัก และปฏิคม 3. ฝ่ายจัดการแข่งขันฯ และด้านเทคนิคกีฬา 4. ฝ่ายการแพทย์ และพยาบาล 5. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 6. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว 7. ฝ่ายยานพาหนะและขนส่ง 8. ฝ่ายพัฒนาเมือง 9. ฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ 10. ฝ่ายพิธีกร 11. ฝ่ายต้อนรับและจัดเลี้ยง และ 12. ฝ่ายประมวลผล ซึ่งมีหน้าที่หลักในการดำเนินงานจัดการแข่งขันฯ รวมทั้งการประสานงาน ติดตาม อำนวยความสะดวก ทั้งเรื่องของเส้นทางการแข่งขันและนักกีฬาที่เข้าร่วม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

             ในที่ประชุมได้พูดถึงการเตรียมความพร้อมทางด้านผิวทางจราจร การตกแต่งกิ่งไม้วัชพืชตามเส้นทางการแข่งขันฯ และการดูแลความสะอาด ทั้งนี้จะมีการลงพื้นที่ตรวจดูเส้นทางก่อนการแข่งขัน 2-3 ชั่วโมง เพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

              นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กำชับในด้านความปลอดภัยตลอดเส้นทางจราจรการในวันการแข่งขัน ซึ่งคาดหวังว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จะสามารถช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ซึ่งคาดการณ์ว่าในเดือนธันวาคมนี้ จะมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลง ตามเป้า คือ ไม่เกิน 300 คนต่อวัน เนื่องจากขณะนี้ทางหน่วยงานด้านสาธารณสุข ได้เร่งฉีดวัคซีนเข็ม 2 ให้ชาวสงขลา ให้ได้ร้อยละ 80 ภายในต้นเดือนธันวาคมนี้

 

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว

โปรดปราน-ทีปรกร/ภาพ

11 พ.ย.64

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :