รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการแสดง แสงสีเสียง ในงาน "สงขลานฤมิต เมืองเก่าพหุศิลป์สู่มรดกโลก" พร้อมเดินเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการร้านค้าภายในงาน

            วันนี้ (13 พ.ค.65) ที่บริเวณศาลาไทย แหลมสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแสดง แสงสีเสียง ในงาน "สงขลานฤมิต เมืองเก่าพหุศิลป์สู่มรดกโลก" พร้อมรับชมการแสดงในพิธีเปิดสุดตระการตา โดยมี ผู้บริหารสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการจัดงาน และพี่น้องชาวจังหวัดสงขลา ร่วมรับชมการแสดงกันอย่างคึกคัก

            การจัดกิจกรรมแสงสีเสียงสงขลานฤมิต เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่ชาวจังหวัดสงขลาต้องการจะขับเคลื่อนการพัฒนาสงขลาไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน งดงามด้วยศิลปวัฒนธรรมประเพณี และมีความปรารถนาร่วมกันในการพัฒนาเมืองเก่าสงขลา สู่การเป็นเมืองมรดกโลก จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดสงขลาเทศบาลนครสงขลา และภาคีเครือข่ายคนรักสงขลาสมาคม เพื่อเชิด ชูประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของสงขลาให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รู้จัก ส่งเสริมการแสดงผลงานศิลปหัตถกรรม โดยจัดการจัดให้มีซุ้มอาหารเลิศรส ซึ่งชาวสงขลาได้อนุรักษ์และสืบทอดต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน

             นอกจากนี้ ยังจะได้สื่อให้สังคมได้เห็นถึงวิถีชีวิตพหุศิลป์ พหุวัฒนธรรม ไทยพุทธ จีน มุสลิม อันเป็นสังคมที่ดีงาม และอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขของชาวสงขลา โดยจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือ การจัดแสดง แสงสีเสียง สงขลานฤมิต การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรี นาฎศิลป์ โนรา โดยศิลปินที่มีชื่อเสียง ณ ศาลาไทย แหลมสมิหลา นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมที่ดีเด่นจากทุกพื้นที่ในจังหวัด การจัดซุ้มจำหน่ายอาหาร โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤษภาคม 2565 และการจัดแสดง Light Up และ Mapping Projecter ณ บริเวณโรงสีแดง หับ โห้ หิ้น เพื่อบอกเล่าความเป็นไปของห้วงเวลาต่างๆ และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสงขลา โดยจะจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 12 - 31 พฤษภาคม 2565

            โอกาสนี้ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการร้านค้าภายในงาน และซุ้มการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้าน พร้อมพูดคุยทักทายกับพ่อค้า แม่ค้า โดยซุ้มร้านค้าและผลิตภัณฑ์ภายในงาน มีจำนวนมากมายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาจับจ่ายใช้สอย อาทิ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเกาะยอ ร้านหัตถกรรมงานศิลป์ ซุ้มอาหารเลิศรส และร้านค้าอื่นๆ อีกมายมายภายในงาน พร้อมรับชมการแสดงจากนักร้อง ศิลปินดัง รับชมฟรีตลอดทั้งคืน

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว

วิทยา – จิรพัฒน์/ภาพ

13 พ.ค. 2565

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :