“นิพนธ์” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำพี่น้องชาวตำบลเกาะยอ ร่วมพิธี “งานห่มผ้าพระธาตุเจดีย์สมเด็จเจ้าเกาะยอ” เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวบ้านในพื้นที่

             วันนี้ (15 พ.ค.65) ณ สถานปฏิบัติธรรมเขากุฏิ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีงานห่มผ้าพระธาตุเจดีย์สมเด็จเจ้าเกาะยอ โดยมี นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวเกาะยอ ร่วมในพิธีฯ เพื่อสักการะบูชา แสดงความกตัญญู กตเวที และรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จเจ้าเกาะยอ

             ด้วยสภาวัฒนธรรมตำบลเกาะยอ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเยอะกอ จัดพิธีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์ สถานปฏิบัติธรรมเขากุฏิ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นประเพณีประจําทุกปีตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือในช่วงวันวิสาขบูชา โดยเชื่อว่ากันว่าถ้าได้ห่มผ้าพระธาตุจะทําให้อะไรก็สําเร็จเพราะได้ทําในสิ่งที่สูงส่ง

             สมเด็จเจ้าเกาะยอ หรือสมเด็จพระราชมุนี เป็นพระเถระผู้ใหญ่ สันนิษฐานในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา รัชกาลที่ 17 แห่งกรุงศรีอยุธยาราชธานีครองราชย์ ระหว่าง พ.ศ.2112- 2133 ได้เดินทางออกจากกรุงศรีอยุธยาราชธานี ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ รัชกาลที่ 19 ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ.2148-2163 สมเด็จเจ้าฯ ได้เดินทางมาเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างธุดงควัตรผ่านหมู่บ้าน ป่าเขา ลำเนาไพร มาตลอดทางและสุดปลายทางที่เมืองสงขลา แล้วข้ามทะเลมาอยู่ที่เกาะยอ ใช้ระยะทางนับ 1,000 กิโลเมตร ซึ่งใช้เวลาเดินทางหลายเดือน เมื่อมาอยู่เกาะยอ ได้เลือกที่พำนักอาศัยบนยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะยอ ชาวเกาะจึงได้สร้างกุฏิให้ สมเด็จเจ้าฯ อยู่อาศัย ภูเขาลูกนี้จึงได้ชื่อว่าภูเขากุฏิ หรือเรียกสั้นๆ ว่า เขากุฏิ หมายถึง ภูเขา อันเป็นที่ตั้งกุฏิ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสมเด็จเจ้าเกาะยอ และชาวเกาะยังเรียกชื่อนี้สืบมาจนถึงปัจจุบัน

             และในวาระสุดท้าย เมื่อสมเด็จเจ้าเกาะยอได้มรณภาพ ชาวเกาะและสานุศิษย์ ได้พร้อมใจกันสร้างเจดีย์แบบจตุรมุข คือมีมุขทั้ง 4 ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ด้าน พร้อมกับมีชื่อสลักติดอยู่บริเวณฐานของแต่ละองค์ ซึ่งหมายถึงสมเด็จทั้ง 4 องค์ที่ชาวเกาะยอเคารพศรัทธา ทั้งสมเด็จเจ้าเกาะยอ สมเด็จเจ้าพะโคะ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ และสมเด็จเจ้าจอมทอง มีเส้นรอบวงฐานเจดีย์ ยาว 20 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เมตร สูง 11.90 เมตร ไว้บนยอดเขากุฏิ เพื่อประดิษฐานรูปเคารพ และอัฐิ (กระดูก) ของสมเด็จเจ้าฯ และไว้สักการะบูชา แสดงความกตัญญู กตเวที และรำลึกถึงพระคุณท่าน

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว

จิรพัฒน์ วงศ์กระจ่าง/ภาพ

15 พ.ค. 2565

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :