รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดตามความพร้อมการเปิดสถานศึกษาในวันแรกของการเปิดภาคเรียน รูปแบบ On-Site เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง

           วันนี้ (17 พ.ค.65) ที่โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครสงขลา พร้อมด้วย นายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

            ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบาย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 กำหนดให้ปรับสถานการณ์ พื้นที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 64 จังหวัด และพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (สีฟ้า) 12 จังหวัด เป็นผลให้สถานศึกษาทุกระดับสามารถใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ จึงได้กำหนดมาตรการรองรับการเปิดเรียนของภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ on site ในสถานการณ์โรคโควิด-19 ตามประกาศกระทรวงศึกษา โดยต้องผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมเปิดเรียน TSC+ พร้อมกับการเคร่งครัดตามมาตรการ 6-6-7 ได้แก่ 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) , 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา

           ด้านนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนทุกโรงเรียน และได้มีคณะกรรมการประเมินความความพร้อมของโรงเรียนทุกโรงเรียน ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา โดยในครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมและติดตามความพร้อมของการเปิดสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) พบว่าทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการเริ่มตั้งแต่นักเรียนเดินเข้าโรงเรียน โดยให้มีการสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ซึ่งทางเทศบาลนครสงขลาได้ให้การสนับสนุนหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล ให้กับน้องๆ เด็กนักเรียนได้นำมาใช้ตามมาตรการ ในส่วนของห้องน้ำ โรงเรียนก็ได้จัดเตรียมสบู่สำหรับล้างมือทำความสะอาดในการป้องกันโรคโควิด-19  โอกาสนี้ ได้เน้นย้ำให้เด็กนักเรียนรักษามาตรการ โดยการเว้นระยะห่าง การใส่หน้ากากอนามัย 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมกำชับขอให้ถอดหน้ากากอนามัยให้น้อยที่สุดและสั้นที่สุด กรณีที่รับประทานอาหาร รวมถึงการหมั่นล้างมือทำความสะอาด ทั้งนี้ ได้สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ว่าสามารถเปิดการเรียนการสอนแบบ On-Site ได้เต็มรูปแบบ ทำให้เด็กๆ นักเรียน ได้กลับมาสู่ชีวิตของความเป็นนักเรียน และสามารถเรียนอย่างเต็มรูปแบบ

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว/ภาพ

17 พ.ค. 2565

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :