ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "สงขลาเกมส์" คัดเลือกภาค 4 ระหว่างวันที่ 15 - 25 พ.ค. 2565 ภายใต้จัดการแข่งขันในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ หรือ “นิว นอร์มอล”

             วันนี้ (18 พ.ค.65) ที่สนามติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "สงขลาเกมส์" โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ นายสมพงศ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 14 ภาคใต้ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ตลอดจนคณะผู้บริหาร ส่วนราชการ นักกีฬา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมในพิธีเปิดด้วยการแสดงโชว์โนรา ร่ายรำอย่างสวยงาม

            ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย มอบหมายให้จังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ในระหว่างวันที่ 15 - 25 พฤษภาคม 2565 (รอบคัดเลือกภาค 4) เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 4 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "พัทลุงเกมส์" ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2565 โดยมีนักกีฬา และเจ้าหน้าที่จาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นจำนวน 5,947 คน

            โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ มีจำนวนชนิดกีฬาที่กำหนดจัดการแข่งขัน จำนวน 32 ชนิดกีฬา โดยได้กำหนดสนามแข่งขันในแต่ละอำเภอ เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้ชมเกมส์การแข่งขันฯ จากเยาวชนทั่วภาคใต้ ประกอบด้วย อำเภอสะเดา อำเภอนาทวี อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอเมืองสงขลา

            สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 "สงขลาเกมส์" คัดเลือกภาค 4 ได้จัดในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ หรือ นิว นอร์มอล ซึ่งฝ่ายจัดการแข่งขันฯ ได้มีมาตรการเข้มงวดและได้รับการรับรองจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. อย่างเคร่งครัด ด้วยการรักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัส จำกัดจำนวนคน ตามประกาศมาตรการป้องกันที่จังหวัดฯ ได้กำหนดไว้

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว/ภาพ

18 พ.ค. 2565

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar