ทัพเรือภาคที่ 2 จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน “อาภากร” เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณองค์บิดาของทหารเรือไทย ประจำปี 2565

              วันนี้ (19 พ.ค. 65) ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลเรือโท สุนทร คำคล้าย ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ องค์บิดาของทหารเรือไทย เนื่องในวันอาภากร ประจำปี 2565 โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสาววิไล จิวังกูร ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 พล.ต.สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ ผบก.ภ.จว.สงขลา ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ร่วมในพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ “องค์บิดาของทหารเรือไทย”

              พลเรือโท สุนทร คำคล้าย ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 กล่าวว่า พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประสูติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2423 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาโหมด ในปีพุทธศักราช 2436 เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือ ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษา ในปีพุทธศักราช 2443 ทรงเข้ารับราชการในกรมทหารเรือด้วยพระปณิธานอันตั้งมั่นที่ปฏิรูปและพัฒนาการทหารเรือให้มีรากฐานที่มั่นคง เข้มแข็ง และเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ ขณะที่ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการกรมทหารเรือ พระองค์ได้ทรงจัดระเบียบราชการกรมทหารเรือขึ้นใหม่ ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่ซ้ำช้อน และการปกครองบังคับบัญชามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทรงจัดทำโครงการป้องกันประเทศทางทะเล อันประกอบด้วยความต้องการกำลังรบทางเรือและแนวความคิดในการใช้กำลังทางเรือ ซึ่งถือเป็นแผนการทัพฉบับแรกของกรมทหารเรือ ทรงปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรือให้ทันสมัยยิ่งขึ้นและได้ทรงนำนักเรียนนายเรือออกฝึกภาคต่างประเทศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

              นอกจากนี้ พระองค์ทรงพระนิพนธ์บทเพลงทหารเรือที่มีเนื้อหาปลุกใจให้เข้มแข็ง เป็นการปลูกฝังนายทหารเรือให้มีความรักชาติ รักแผ่นดิน และความสามัคคี อันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีงามของทหารเรือ และยังคงได้ขับร้องกันอย่างแพร่หลายจวบจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้พระองค์ท่าน ได้สิ้นพระชนม์ไปถึง 99 ปีแล้ว แต่ทหารเรือทุกนาย และประชาชนผู้ที่เคารพรัก เลื่อมใส ศรัทธา ยังคงรำลึกในพระกรุณาคุณของพระองค์ท่านอย่างมิรู้คลาย ดังจะเห็นได้จากอนุสรณ์ที่ปรากฏพระนาม อยู่ทุกแห่งหน อยู่ทุกสถานที่สำคัญจึงนับเป็นประจักษ์พยานได้เป็นอย่างดีว่า พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของทหารเรือ และประชาชนผู้ที่เคารพทั้งปวงตลอดมา

              สำหรับ "วันอาภากร" เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย” ซึ่งในปีนี้ครบรอบปีที่ 99 ทัพเรือภาคที่ 2 ได้จัดงานเนื่องในวันสำคัญนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อกองทัพเรือ และประเทศชาติ

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว/ภาพ

19 พ.ค. 2565

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :