โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ออกหน่วยบูรณาการสัตวแพทย์ไทยช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดสงขลา

🛑 โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ออกหน่วยบูรณาการสัตวแพทย์ไทยช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดสงขลา

. วันนี้ (19 พ.ค. 65) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อช่วยเหลือสัตว์และปศุสัตว์ของเกษตรกรให้เข้าถึงการรักษาและเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อสม. และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เข้าร่วม

. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดสงขลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ดำเนินการออกหน่วยสัตวแพทย์บริการในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอรัตภูมิ อำเภอควนเนียง อำเภอระโนด และอำเภอสทิงพระ ซึ่งเป็นการบูรณาการของสัตวแพทย์ไทยทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดกิจกรรม โดยเกษตรกรและประชาชนชาวจังหวัดสงขลาจะได้รับการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่มีฐานะยากจน อยู่ห่างไกลสถานบริการของภาครัฐ เพื่อป้องกันโรคระบาดทั้งจากสัตว์ และโรคสัตว์สู่คน ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยพัฒนาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรให้สมบูรณ์และได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์ที่ทำให้เกิดความมั่นคงในอาชีพปศุสัตว์

. สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการบริการด้านปศุสัตว์ โค กระบือ แพะ และการให้บริการด้านสัตว์เล็กสุนัขและแมว อาทิ การตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ ด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ กำจัดพยาธิภายในและภายนอก การเก็บตัวอย่างสำรวจสภาวะโรค ออกหน่วยบริการด้านสุขภาพสัตว์ การเสวนาความรู้การป้องกันโรคระบาดในปศุสัตว์ การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ แนะนำการเลี้ยงสัตว์และบริการดูแลสุขภาพสัตว์ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ตลอดจนการให้ความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ เป็นต้น โดยการดำเนินการในครั้งนี้มีเป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มารับบริการไม่น้อยกว่า 1,500 ราย และสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรไม่น้อยกว่า 8,300 ตัว

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ประชา-โปรดปราน/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

19 พ.ค. 65


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :