กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 80 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อชิงเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 80 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อชิงเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

            ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะมีอายุครบรอบ 80 ปี ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์กรมอุตุนิยมวิทยาให้เป็นที่จดจำ โดยใช้สื่อตราสัญลักษณ์ (Logo) เผยแพร่และสามารถสื่อถึงบทบาท ภารกิจ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพยากรณ์ ผลกระทบที่เกิดจากสภาพอากาศให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ตลอดจนขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานและการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนบนวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิตและนักศึกษา มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์

            ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานด้วยตัวเอง ได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม ชั้น ๑ อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมอุตุนิยมวิทยา หมายเลขโทรศัพท์ 02 366 9301 หรือ 02 399 4566 – 74 หรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์ http://www.tmd.go.th/tmd_80th_logo_compettition.pdf

ณิชารีย์ หนูบุญ/เรียบเรียง

18 เม.ย. 2565

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


  วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :