ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำจิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวัดคูเต่า อำเภอบางกล่ำ พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายพระราชกุศล เนื่องในที่วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

🛑 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำจิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวัดคูเต่า อำเภอบางกล่ำ พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ถวายพระราชกุศล เนื่องในที่วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

. วันนี้ (31 มี.ค.67) เวลา 13.30 น.ที่วัดคูเต่า ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3” โดยมีนายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอภิชาติ สาราบรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ ปลัดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จิตอาสาพระราชทาน และกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

. โดยในพิธี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชคุณูปการแก่ประเทศ และประชาชนเป็นล้นพ้นสุดจะพรรณนาได้ ทรงเพิ่มพูนรายได้ของประเทศด้วยการปรับปรุงการเก็บภาษีอากร ทั้งภาษีอากรเก่าและใหม่ เพื่อเพิ่มพูนรายได้ของประเทศ ในส่วนการบำรุงรักษาความมั่นคงของประเทศนั้น ได้ทรงพระราชทานราชทรัพย์ไว้แก่แผ่นดิน ซึ่งเก็บรักษาไว้ในถุงแดงเป็นจำนวนหลายหมื่นชั่ง ซึ่งในรัชกาลต่อมา ได้ทรงนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาอธิปไตยของชาติ และทรงเกื้อกูลพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบมา

. จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบต้นไม้และพันธุ์พืชให้แก่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ จำนวน 100 ต้น พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวัดคูเต่าให้มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อนจะเดินเยี่ยมชมสะพานแขวนวัดคูเต่าที่ ซึ่งเป็นสะพานแขวนแห่งนี้มีอายุมากกว่า 100 ปี ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อด้วยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาตอนล่าง อุโบสถวัดคูเต่าที่มีความเก่าแก่และมีสถาปัตยกรรมอันงดงาม รวมถึงจิตรกรรมฝาผนัง เขียนด้วยสีฝุ่น สอดแทรกเรื่องราววัฒนธรรมท้องถิ่นและพุทธประวัติ เป็นต้น

. หลังจากนั้น นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำจิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสานั่งรถสามล้อพวงข้างไปยังบริเวณคลองแหว เพื่อร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาสุลต่าน จำนวน 20,000 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในที่วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเพื่อเพิ่มปริมาณปลาในแหล่งน้ำ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ฝากผู้นำชุมชนและชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ เพื่อให้พันธุ์ปลาได้ขยายพันธุ์ต่อไปในอนาคต

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

พงศธร บุญสุข/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

31 มี.ค. 67


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ