จังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า (คปป.จ.) ครั้งที่ 1/2565

          วันนี้ (19 พ.ค.65) นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดสงขลา (คปป.จ.) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายอาคม ยุทธนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแหลมสนอ่อน อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายป่าทรัพยากรป่าไม้จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

          ในที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าคดีเกี่ยวกับป่าไม้ มีคดีที่สำคัญ ดังนี้ คดีตรวจยึดพื้นที่บุกรุกพื้นที่ป่า จำนวน 4-1-00 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าควนราสอ ป่าควนน้ำร้อน ป่าควนสอหรอ ป่าควนบางพลา และป่าเขาโต๊ะเทพ ท้องที่บ้านน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา, คดีตรวจยึดพื้นที่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ท้องที่เกิดเหตุ หมู่ที่ 6 ติดต่อหมู่ที่ 8 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เนื้อที่ 5-1-75 ไร่, คดีตรวจยึดพื้นที่ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ท้องที่เกิดเหตุ หมู่ที่ 6 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา, คดีตรวจยึดพื้นที่ป่าถูกบุกรุกยึดถือครอบครอง เนื้อที่ 419-2-93 ไร่ ในเขตห้ามล่ำสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม ท้องที่หมู่ที่ 3, 4, 7 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

          ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 พบว่า มีคดียึดพื้นที่บุกรุกพื้นที่ป่า จำนวน 38 คดี มีพื้นที่ถูกบุกรุก จำนวน 98.52 ไร่ มีไม้ท่อนที่ยึดจับกุม จำนวน 76 ท่อน ไม้แปรรูป จำนวน 153 แผ่น รวมไม้ที่ยึดจับกุมได้ 211.25 ลบ.ม. เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2564 พบว่า จำนวนคดีลดลงเกินครึ่ง และจำนวนการตรวจยึดไม้ท่อน ไม้แปรรูปลดลงด้วย

           ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการเร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ออกหน่วยลาดตระเวนเฝ้าระวังสภาพป่า และยึดแนวทางปฏิบัติอย่างจริงจัง พร้อมการบูรณาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันการทำลายพื้นที่ป่า

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว

ทีปรกร – อรรถชัย/ภาพ

19 พ.ค.65

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag