ศาลจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อดำเนินโครงการ “เพื่อพัฒนาระบบให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ด้วยศาลจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อดำเนินโครงการ “เพื่อพัฒนาระบบให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตำแหน่งนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 2 อัตรา และนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา

             ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่งานพัสดุ ส่วนคลัง ศาลจังหวัดสงขลา ถนนปละท่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง      จังหวัดสงขลา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sklc.coj.go.th โทร. 074-321353 ต่อ 130

วัลลญา ห้องเม่ง/เรียบเรียง

26 เม.ย. 2565.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


  วันที่แผยแพร่  

คะแนนโหวต :