ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครสตรี และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ เข้ารับการฝึกอบรม อาชีพในสาขาต่างๆ รุ่นที่ 64 เริ่มแล้ว! นิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” ณ จังหวัดสงขลา เดินหน้าประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง สร้างการรับรู้ให้คนไทยทุกระดับ เตรียมพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค ในปี 2565 รองผู้ว่าฯ สงขลา มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว นายจิตร เกื้อเหลือ ชาวบ้านใจบุญ มอบโฉนดที่ดินกว่า 1 ไร่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นที่ทำการสภาวัฒนธรรมอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๕

ข่าวเด่น

image
ชมข้อมูล
image
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครสตรี และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ เข้ารับการฝึกอบรม อาชีพในสาขาต่างๆ รุ่นที่ 64
image
เริ่มแล้ว! นิทรรศการ APEC 2022 สัญจร “APEC พร้อม ไทยพร้อม” ณ จังหวัดสงขลา เดินหน้าประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง สร้างการรับรู้ให้คนไทยทุกระดับ เตรียมพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปค ในปี 2565
image
รองผู้ว่าฯ สงขลา มอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
image
นายจิตร เกื้อเหลือ ชาวบ้านใจบุญ มอบโฉนดที่ดินกว่า 1 ไร่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นที่ทำการสภาวัฒนธรรมอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
image
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๕
image
รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
image
รองผู้ว่าฯ สงขลา นำพุทธศาสนิกชนสวมชุดขาวร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำเดือนกันยายน 2565 ณ วัดควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
image
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์พายุ “โนรู (NORU)” เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และผลกระทบ ผ่านระบบทางไกล (Video Conference)
image
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประจำเดือนกันยายน 2565
image
นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุข เทศบาลตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้บริการแก่ประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่ แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
image
วันนี้ (22 ก.ย. 65) ที่ สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายวันชัย ตันวัฒนะ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา และนายอธิวัฒน์ พัชรปรีชาพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สปอร์ต คอนเนอร์ จำกัด ร่วมแถลงข่าว “Save Zoo Run 2022 @Songkhla Zoo” ซึ่งเป็นงานวิ่งรูปแบบใหม่ ภายใต้แนวคิด Sports Run Tourism Zoo Thailand วิ่งไปเที่ยวไป ผจญภัยสุดมันส์ ทุกสวนสัตว์ทั่วไทย โดยนักวิ่งจะได้สัมผัสงานวิ่งที่แปลกใหม่ภายในสวนสัตว์สงขลา บรรยากาศอันร่มรื่นเขียวขจี พร้อมทั้งได้สัมผัสชีวิตสัตว์ป่าตามสองข้างทางอย่างหน้าอัศจรรย์ และอิ่มอร่อยกับอาหารพื้นถิ่น
image
จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา และลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ "สงขลาเมืองต้นแบบ" พัฒนากลไกจัดการความปลอดภัยทางถนนจากจังหวัด สู่อำเภอ ตำบลและท้องถิ่น
image
รองผู้ว่าฯ สงขลา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลเขารูปช้าง และตำบลพะวง อำเภอเมือง พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งการระบายน้ำ และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่
image
จังหวัดสงขลา เตรียมพร้อมจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ 1-10 ธันวาคม 2564
image
จังหวัดสงขลา ประชุมคณะทำงานด้านวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์น้ำ เพื่อเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันจากฝนที่ตกหนัก พร้อมการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัย จากอุทกภัยและดินถล่ม
image
สงขลาเตรียมความพร้อมเปิดเมือง นำร่องการท่องเที่ยวระยะ 2
image
สงขลาเปิดกิจกรรมหาดใหญ่ปลอดภัย 9 วัน 1 แสนโดส เร่งฉีดวัคซีน Pfizer แก่ประชาชนในอำเภอหาดใหญ่ เตรียมพร้อมรองรับการเปิดเมือง
image
รองผู้ว่าฯสงขลา ติดตามการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงรอบบริเวณพื้นที่ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักจังหวัดสงขลา
image
จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนการเปิดพื้นที่การท่องเที่ยว ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของทุกฝ่าย
image
เทศบาลนครสงขลาเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ การป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัยและโคลนดินถล่ม ประจำปี 2564
image
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับฟังการนำเรียนข้อมูลขับเคลื่อนสงขลาสู่มรดกโลก โดยคณะมูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลก
image
จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนเตรียมเปิดพื้นที่การท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

- เที่ยวทั่วไทย -

image
น้ำตกแกแดะ@สะบ้าย้อย
image
หัวนายแรง ณ เขาเก้าแสน @สงขลา
image
โต้คลื่น Songkhla Kiteboarding
image
Sky walk @ควนเจดีย์
image
 "สวนสาธารณะริมทะเลสงขลา เที่ยวสงขลาวิถีใหม่ เที่ยวยังไงก็ไม่มีเบื่อ"
image
เต้าคั่ว หรือที่เรียกกันว่า สลัดทะเลสาบ อาหารประจำถิ่นของชาวสงขลา ที่มีเอกลักษณ์ และรสชาติเฉพาะตัว ไม่เพียงเท่านี้ยังมีสินค้า อาหาร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมายภายในงานให้ทุกท่านได้เที่ยวชม
image
“ไข่เค็ม”วัตถุดิบคู่บ้านที่ใช้ประกอบอาหารได้มากมาย ไม่ว่าจะทอด ดาว ยำ ตำน้ำพริก หรือนำมาปรุงกับเนื้อปลา หนังปลา กุ้ง หมึกและอื่นๆตามแต่ความชอบ กินกับอะไรก็อร่อย!
image
"หอยทอดสงขลา" อาหารขึ้นชื่อประจำท้องถิ่น แป้งกรอบ ๆ อัดแน่นด้วยหอยเน้น ๆ ทานคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ด และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
image
ปั้นสิบใส้ปลา กะหรี่ปั๊บ อร่อย พอดีคำ ทานง่าย ทานเล่นได้อย่างเพลิดเพลิน

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image