ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม หารือข้อราชการร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในการเตรียมความพร้อมจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย อัตลักษณ์เมืองใต้ หนังตะลุง โนรา" ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2567 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา จัดพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานและการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน “การเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี” แก่หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 32 ราย จังหวัดสงขลา เดินหน้าแก้ไขปัญหาคลองสำโรง พร้อมดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนด้วยแผนแม่บท มุ่งพัฒนาและฟื้นฟู เป็น “คลองสวย น้ำใส” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการ ประชาชน และนักเรียน ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสงขลา ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ตลอดปีมหามงคล

ข่าวเด่น

ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม หารือข้อราชการร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในการเตรียมความพร้อมจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย อัตลักษณ์เมืองใต้ หนังตะลุง โนรา" ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2567 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ชมข้อมูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการ ประชาชน และนักเรียน ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ชมข้อมูล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 และเข็มที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 แก่เจ้าของฟาร์มปลาปอมปาดัวร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ชมข้อมูล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม หารือข้อราชการร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในการเตรียมความพร้อมจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย อัตลักษณ์เมืองใต้ หนังตะลุง โนรา" ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2567 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม หารือข้อราชการร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในการเตรียมความพร้อมจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ "วิถีถิ่น วิถีไทย อัตลักษณ์เมืองใต้ หนังตะลุง โนรา" ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2567 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา จัดพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานและการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน “การเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี” แก่หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 32 ราย
จังหวัดสงขลา จัดพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานและการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทาน “การเป็นจิตอาสาพระราชทานที่ดี” แก่หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 32 ราย
จังหวัดสงขลา เดินหน้าแก้ไขปัญหาคลองสำโรง พร้อมดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนด้วยแผนแม่บท มุ่งพัฒนาและฟื้นฟู เป็น “คลองสวย น้ำใส” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดสงขลา เดินหน้าแก้ไขปัญหาคลองสำโรง พร้อมดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนด้วยแผนแม่บท มุ่งพัฒนาและฟื้นฟู เป็น “คลองสวย น้ำใส” เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการ ประชาชน และนักเรียน ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการ ประชาชน และนักเรียน ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
จังหวัดสงขลา ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ตลอดปีมหามงคล
จังหวัดสงขลา ขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ตลอดปีมหามงคล
รองผู้ว่าฯ สงขลา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกปลัดอำเภอแหวนทองคำ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจประเมินคัดเลือกปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของจังหวัดสงขลา
รองผู้ว่าฯ สงขลา ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคัดเลือกปลัดอำเภอแหวนทองคำ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจประเมินคัดเลือกปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของจังหวัดสงขลา
 ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สนธิกำลังฝ่ายปกครอง ทหาร และ ป.ป.ส. ปล่อยแถวระดมกวาดล้าง ปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด ตามยุทธการ “เด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย” ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา สนธิกำลังฝ่ายปกครอง ทหาร และ ป.ป.ส. ปล่อยแถวระดมกวาดล้าง ปิดล้อมตรวจค้นยาเสพติด ตามยุทธการ “เด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย” ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
รองผู้ว่าฯ สงขลา มอบประกาศเกียรติบัตรโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะเราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด “หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา” จังหวัดสงขลา และผู้ที่ผ่านการคัดเลือก “นักประดิษฐ์ อถล. รักดิน รักน้ำ รักษ์โลก” ก่อนประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
รองผู้ว่าฯ สงขลา มอบประกาศเกียรติบัตรโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะเราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต้แนวคิด “หนึ่งจิตสำนึกกับสองมือ : ปรับวิธีคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อโลกและท้องถิ่นเรา” จังหวัดสงขลา และผู้ที่ผ่านการคัดเลือก “นักประดิษฐ์ อถล. รักดิน รักน้ำ รักษ์โลก” ก่อนประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
 เรือนจำกลางสงขลา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการ “ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
 เรือนจำกลางสงขลา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตามโครงการ “ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
จังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลนครสงขลา เปิดเวทีพบปะพุดคุยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ – อปท. – เอกชน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ในกิจกรรม “จิบกาแฟแลบ้านเมือง” ประจำปี 2567
จังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลนครสงขลา เปิดเวทีพบปะพุดคุยระหว่างหน่วยงานภาครัฐ – อปท. – เอกชน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ในกิจกรรม “จิบกาแฟแลบ้านเมือง” ประจำปี 2567
จังหวัดสงขลา เตรียมพร้อมต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วย พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะในโอกาสเดินทางมาติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภอควนเนียงและอำเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา เตรียมพร้อมต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วย พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะในโอกาสเดินทางมาติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่อำเภอควนเนียงและอำเภอคลองหอยโข่ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาด
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมคุณภาพ จำนวน ๑๙๙ รายการ
ส่งประกาศประมูลราคาเช่าทรัพย์สินเทศบาลนครหาดใหญ่
ด้วยเทศบาลนครหาดใหญ่ มีความประสงค์ประกาศเปิดประมูลราคาให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาลจำนวน ๓ รายการ (ตามประกาศประมูลเช่าทรัพย์สินของเทศบาลนครหาดใหญ่) เทศบาลหาดใหญ่ ขอความร่วมมือประกาศข่าวการเปิดประมูลราคาเช่าทรัพย์สินดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด/เสื่อมคุณภาพหรือสูญไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๓๙ รายการ
จำหน่ายพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๗ ประเภท รวม ๑๓๙ รายการตามประกาศจังหวัดสงขลา เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗
การประชาสัมพันธ์แผนการ ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 ได้จัดส่งแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 3) สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี สำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย
การประชาสัมพันธ์แผนการ ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 ได้จัดส่งแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 3) สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี สำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จำหน่ายพัสดุชำรุด  เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานและพัสดุที่ได้รับการทดแทนของเดิม  ประจำปีงบประมาณ 2566
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จำหน่ายพัสดุชำรุด  เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานและพัสดุที่ได้รับการทดแทนของเดิม  ประจำปีงบประมาณ 2566
ประมูลเช่าทรัพย์สินของเทศบาลนครหาดใหญ่มีความประสงค์จะเปิดประมูลราคาเช่าแผงภายในอาคารตลาดพลาซ่า 3 จำนวนทั้งสิ้น 48 แผง
ประมูลเช่าทรัพย์สินของเทศบาลนครหาดใหญ่มีความประสงค์จะเปิดประมูลราคาเช่าแผงภายในอาคารตลาดพลาซ่า 3 จำนวนทั้งสิ้น 48 แผง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสำโรงหมู่บ้านถาวรนิมิตร ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสำโรงหมู่บ้านถาวรนิมิตร ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนโดยใช้บันไดเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าหน้าโรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนโดยใช้บันไดเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าหน้าโรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
ด่านศุลกากรสงขลา ประกาศขายทอดตลาดของกลาง
ด่านศุลกากรสงขลา ประกาศขายทอดตลาดของกลาง

- เที่ยวทั่วไทย -

เต้าคั่ว หรือที่เรียกกันว่า สลัดทะเลสาบ
เต้าคั่ว หรือที่เรียกกันว่า สลัดทะเลสาบ อาหารประจำถิ่นของชาวสงขลา ที่มีเอกลักษณ์ และรสชาติเฉพาะตัว ไม่เพียงเท่านี้ยังมีสินค้า อาหาร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมายภายในงานให้ทุกท่านได้เที่ยวชม
ไข่เค็ม
“ไข่เค็ม”วัตถุดิบคู่บ้านที่ใช้ประกอบอาหารได้มากมาย ไม่ว่าจะทอด ดาว ยำ ตำน้ำพริก หรือนำมาปรุงกับเนื้อปลา หนังปลา กุ้ง หมึกและอื่นๆตามแต่ความชอบ กินกับอะไรก็อร่อย!
หอยทอดสงขลา
"หอยทอดสงขลา" อาหารขึ้นชื่อประจำท้องถิ่น แป้งกรอบ ๆ อัดแน่นด้วยหอยเน้น ๆ ทานคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ด และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
ปั้นสิบใส้ปลา
ปั้นสิบใส้ปลา กะหรี่ปั๊บ อร่อย พอดีคำ ทานง่าย ทานเล่นได้อย่างเพลิดเพลิน

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government