รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ควงรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา ร่วมเดินแบบผ้าไทย เพื่อเผยแพร่ผลงานผ้าบาติกของกลุ่ม OTOP สานต่อพระราชปณิธาน “พระพันปีหลวง” ในการอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่ คู่แผ่นดิน จังหวัดสงขลา กำหนดปฏิทินการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนจังหวัดสงขลา ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด ผ่านกิจกรรมการเล่นกีฬา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโรงคั่วกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อย พร้อมชงกาแฟปฐมฤกษ์ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชน จังหวัดสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติ สู่การผลักดันนโยบายการท่องเที่ยวในสงขลาไมซ์ซิตี้ให้เกิดความต่อเนื่อง จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของจังหวัด ขณะที่ผู้ว่าฯ สงขลา กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนงานของจังหวัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ข่าวเด่น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ควงรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา ร่วมเดินแบบผ้าไทย เพื่อเผยแพร่ผลงานผ้าบาติกของกลุ่ม OTOP สานต่อพระราชปณิธาน “พระพันปีหลวง” ในการอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่ คู่แผ่นดิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ควงรองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา ร่วมเดินแบบผ้าไทย เพื่อเผยแพร่ผลงานผ้าบาติกของกลุ่ม OTOP สานต่อพระราชปณิธาน “พระพันปีหลวง” ในการอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่ คู่แผ่นดิน
จังหวัดสงขลา กำหนดปฏิทินการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนจังหวัดสงขลา ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด ผ่านกิจกรรมการเล่นกีฬา
จังหวัดสงขลา กำหนดปฏิทินการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนจังหวัดสงขลา ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด ผ่านกิจกรรมการเล่นกีฬา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโรงคั่วกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อย พร้อมชงกาแฟปฐมฤกษ์ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโรงคั่วกาแฟโรบัสต้าสะบ้าย้อย พร้อมชงกาแฟปฐมฤกษ์ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูป ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชน
จังหวัดสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติ สู่การผลักดันนโยบายการท่องเที่ยวในสงขลาไมซ์ซิตี้ให้เกิดความต่อเนื่อง
จังหวัดสงขลา เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาติ สู่การผลักดันนโยบายการท่องเที่ยวในสงขลาไมซ์ซิตี้ให้เกิดความต่อเนื่อง
จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของจังหวัด ขณะที่ผู้ว่าฯ สงขลา กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนงานของจังหวัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์
จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของจังหวัด ขณะที่ผู้ว่าฯ สงขลา กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนงานของจังหวัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์
รองผู้ว่าฯ สงขลา ประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
รองผู้ว่าฯ สงขลา ประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
จังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 7/2566
จังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 7/2566
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ตอบรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล สั่งอำเภอตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ เตรียมเปิดให้ลูกหนี้ลงทะเบียน 1 ธันวาคม นี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ตอบรับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล สั่งอำเภอตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ เตรียมเปิดให้ลูกหนี้ลงทะเบียน 1 ธันวาคม นี้
จังหวัดสงขลา เดินหน้าส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการเรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ก่อนจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
จังหวัดสงขลา เดินหน้าส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการเรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ก่อนจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ธ.ก.ส.สาขาตะเครียะ และ ธ.ก.ส.สาขาระโนด สำนักงาน ธ.ก.ส. จ.สงขลา ขานรับนโยบายรัฐบาล Kick off จ่ายเงินช่วยชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้และเสริมสภาพคล่อง
ธ.ก.ส.สาขาตะเครียะ และ ธ.ก.ส.สาขาระโนด สำนักงาน ธ.ก.ส. จ.สงขลา ขานรับนโยบายรัฐบาล Kick off จ่ายเงินช่วยชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้และเสริมสภาพคล่อง
นายกรัฐมนตรีไทย-มาเลเซีย จับมือสานต่อเส้นทางเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัม เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเดินทาง และการท่องเที่ยว คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้เต็มระบบ ช่วงปี 2568
นายกรัฐมนตรีไทย-มาเลเซีย จับมือสานต่อเส้นทางเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัม เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การเดินทาง และการท่องเที่ยว คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานได้เต็มระบบ ช่วงปี 2568
นายกรัฐมนตรีไทย - มาเลเซีย ร่วมผลักดันการค้า เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ พร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซีย
นายกรัฐมนตรีไทย - มาเลเซีย ร่วมผลักดันการค้า เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ พร้อมติดตามความคืบหน้าโครงการเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซีย
การประชาสัมพันธ์แผนการ ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 ได้จัดส่งแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 3) สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี สำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย
การประชาสัมพันธ์แผนการ ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 ได้จัดส่งแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 3) สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี สำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จำหน่ายพัสดุชำรุด  เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานและพัสดุที่ได้รับการทดแทนของเดิม  ประจำปีงบประมาณ 2566
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 17 จำหน่ายพัสดุชำรุด  เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งานและพัสดุที่ได้รับการทดแทนของเดิม  ประจำปีงบประมาณ 2566
ประมูลเช่าทรัพย์สินของเทศบาลนครหาดใหญ่มีความประสงค์จะเปิดประมูลราคาเช่าแผงภายในอาคารตลาดพลาซ่า 3 จำนวนทั้งสิ้น 48 แผง
ประมูลเช่าทรัพย์สินของเทศบาลนครหาดใหญ่มีความประสงค์จะเปิดประมูลราคาเช่าแผงภายในอาคารตลาดพลาซ่า 3 จำนวนทั้งสิ้น 48 แผง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้) พร้อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสำโรงหมู่บ้านถาวรนิมิตร ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองสำโรงหมู่บ้านถาวรนิมิตร ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนโดยใช้บันไดเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าหน้าโรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนโดยใช้บันไดเลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าหน้าโรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ
ด่านศุลกากรสงขลา ประกาศขายทอดตลาดของกลาง
ด่านศุลกากรสงขลา ประกาศขายทอดตลาดของกลาง
ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 สำนักงาน ป.ป.ส มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ วัตถุมงคล ยานพาหนะ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 
ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 สำนักงาน ป.ป.ส มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ วัตถุมงคล ยานพาหนะ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง 
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2565
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ปีงบประมาณ 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านควนหิน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบูรณะถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้านควนหิน

- เที่ยวทั่วไทย -

เต้าคั่ว หรือที่เรียกกันว่า สลัดทะเลสาบ
เต้าคั่ว หรือที่เรียกกันว่า สลัดทะเลสาบ อาหารประจำถิ่นของชาวสงขลา ที่มีเอกลักษณ์ และรสชาติเฉพาะตัว ไม่เพียงเท่านี้ยังมีสินค้า อาหาร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมายภายในงานให้ทุกท่านได้เที่ยวชม
ไข่เค็ม
“ไข่เค็ม”วัตถุดิบคู่บ้านที่ใช้ประกอบอาหารได้มากมาย ไม่ว่าจะทอด ดาว ยำ ตำน้ำพริก หรือนำมาปรุงกับเนื้อปลา หนังปลา กุ้ง หมึกและอื่นๆตามแต่ความชอบ กินกับอะไรก็อร่อย!
หอยทอดสงขลา
"หอยทอดสงขลา" อาหารขึ้นชื่อประจำท้องถิ่น แป้งกรอบ ๆ อัดแน่นด้วยหอยเน้น ๆ ทานคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ด และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
ปั้นสิบใส้ปลา
ปั้นสิบใส้ปลา กะหรี่ปั๊บ อร่อย พอดีคำ ทานง่าย ทานเล่นได้อย่างเพลิดเพลิน

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government