“นิพนธ์” รมช.มหาดไทย เปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา “ช่อลำดวนเกมส์” ครั้งที่ 22 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความสามัคคีและขวัญกำลังแก่ผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา

“นิพนธ์” รมช.มหาดไทย เปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา “ช่อลำดวนเกมส์” ครั้งที่ 22 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความสามัคคีและขวัญกำลังแก่ผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา

       วันนี้ (25 มิ.ย.65) ที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา “ช่อลำดวนเกมส์” ครั้งที่ 22 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2565 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่เหมาะสมและเสริมสร้างความสามัคคี ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังแก่ผู้สูงอายุในจังหวัดสงขลา โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางพรเอื้อ เชื้อแหลม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายนิยม ชูชื่น นายกสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา ตลอดจนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรม

        โอกาสนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เป็นเกียรติมอบของที่ระลึกให้กับผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีเด่น และผู้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าทำการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุดีเด่น ในปี 2563 - 2564 และกล่าวปราศรัยเปิดการแข่งขันกีฬา พร้อมตีฆ้องเพื่อเป็นสัญลักษณ์การเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ "ช่อลำดวนเกมส์" ครั้งที่ 22

       ด้วยสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมด้วยความร่วมมือเป็นเครือข่ายของชมรมผู้สูงอายุที่กระจายกันอยู่ในพื้นที่อำเภอและตำบลต่างๆ ของจังหวัดสงขลา ซึ่งปัจจุบันมีชมรมผู้สูงอายุเป็นเครือข่ายของสมาคม จำนวน 333 ชมรม และมีสมาชิกรวมกันประมาณ 60,000 คน โดยมีเป้าประสงค์สำคัญการดำเนินงานในลักษณะขององค์กรภาคประชาชนที่มีบทบาทสำคัญในการในการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบงานผู้สูงอายุ ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาผู้สูงอายุทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับชมรมผู้สูงอายุหรือระดับชุมชน ซึ่งลักษณะการดำเนินกิจกรรมมุ่งเน้นที่การตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ ทั้งในด้านสุขภาพ สังคม และบริการ อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสภาพร่างกาย จิตใจ เกิดความเอื้ออาทรและความรักความสามัคคี การแข่งขันกีฬาสำหรับผู้สูงอายุเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะทำให้ผู้สูงอายุเกิดการพัฒนาดังกล่าว โดยเลือกประเภทกีฬาที่เหมาะกับผู้สูงอายุและถือเป็นอัตลักษณ์ของกีฬา ช่อลำดวนเกมส์ ที่จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 22 มีจำนวน 5 ประเภทกีฬา ได้แก่ เปตอง วู้ตบอล โยนวอลเล่ย์บอลข้ามคน โยนวอลเล่ย์บอลลงตะกร้า และโยนโบว์ลิ่ง

       นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กิจกรรมการแข่งขันกีฬาของผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ภายใต้ชื่อ "ช่อลำดวนเกมส์" ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมานับเวลาเป็นปีที่ 22 แล้ว โดยทั่วไปนั้นผู้สูงอายุมักมองว่าตนเองด้อยค่า ต้องพึ่งพาผู้อื่น และร่างกายก็เสื่อมโทรม ไม่สามารถทำสิ่งใดได้ดี แต่แท้จริงแล้ว ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งความรู้ความชำนาญและเป็นผู้ธำรงไว้ซึ่งประเพณี
วัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นสายใยสำคัญของครอบครัวอีกด้วย พร้อมกล่าวชื่นชมต่อสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ที่มุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประโยชน์ของการออกกำลังกายต่อสภาพร่างกายของผู้สูงอายุนั้น มีหลายประการเช่น ลดอัตรา เสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือด ปอด หัวใจทำงานดีขึ้น เพื่อป้องกันโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงและช่วยให้ไม่เป็นลมหน้ามีดง่าย ทำให้การทรงตัวดีขึ้น รูปร่างดีขึ้นและเดินได้คล่องแคล่ว ไม่หกล้ม รวมถึงเพิ่มความต้านทางโรค และชะลอความชราภาพ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยที่ร่างกายเสื่อมสภาพลง การออกกำลังกายจะช่วยชะลอการเสื่อมของร่างกายและสามารรักษาสภาพร่างกายให้สมบูรณ์ แข็งแรง ยืดอายุของชีวิตออกไปอย่างมีคุณภาพ
ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว
วิทยา – จิรพัฒน์/ภาพ
25 มิ.ย. 2565
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :