จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2566 เพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดเป็นรูปธรรม

🛑 จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2566 เพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดเป็นรูปธรรม

. วันนี้ (21 มิ.ย. 66) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2566 เพื่อถอดบทเรียนผลการดำเนินงานในช่วงวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ต่อเนื่องฉัตรมงคล ระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤษภาคม 2566 พร้อมกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นรูปธรรม โดยมีนางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นางสาวภาศิกา ศิรินุพงศ์ นิลล้วน ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

. นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสำคัญ อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงปกติ เนื่องจากมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวบรวม จัดเก็บและรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2566 โดยพบว่ามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 24 ครั้ง บาดเจ็บ 23 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ซึ่งสาเหตุเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนด และมีพฤติกรรมเสี่ยง คือ การไม่สวมหมวกนิรภัย

. ดังนั้น การกำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจึงเป็นวาระสำคัญในการลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งคน รถ ถนน และสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายและกวดขันพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างมีความสุขและถึงที่หมายอย่างปลอดภัยทุกเส้นทาง

. จากนั้น เป็นการติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 พบว่ามีอัตราการบาดเจ็บ (Admit) จำนวน 211 ราย และเสียชีวิต 27 ราย ถูกจับกุมในข้อหาขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด จำนวน 92 ราย และถูกจับกุมฐานความผิด 10 รสขม ได้แก่ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร และไม่ขับรถย้อนศร มีใบขับขี่ คาดเข็มขัดนิรภัย และไม่แซงในที่คับขัน ไม่ขับขี่รถขณะเมาสุรา สวมหมวกนิรภัย ไม่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ปลอดภัย และไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ จำนวน 2,124 ราย

. นอกจากนี้ในที่ประชุม ยังได้ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายหลักที่สำคัญในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน : กิจกรรมรณรงค์ภายใต้หัวข้อ “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี”, การพิจารณา (ร่าง) คำสั่งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชน และการติดตามผลการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย จังหวัดสงขลา เป็นต้น

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว-ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

21 มิ.ย. 66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar