จังหวัดสงขลาเร่งกวาดล้างกำจัดหมูที่ติดโรคเพิร์ส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด


               นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรณีมีสุกรป่วยด้วยโรคเพิร์ส PRRSในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยพบในสุกรของนายพิชิต วุฒิบุญญะ จำนวน1 ราย เลี้ยงสุกร 238 ตัว ป่วย 13 ตัว ตาย 4 ตัว ด้วยโรคเพิร์ส เนื่องจากเป็นโรคระบาด แพร่กระจายได้เร็ว ชุดควบคุมโรคสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาร่วมกับปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ได้ลงพื้นที่เพื่อควบคุมการระบาดของโรค โดยเมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้สั่งทำลายสุกรทั้งหมด  เพื่อลดความเสี่ยงในการระบาดของโรค จำกัดให้อยู่ในวงแคบ ไม่ให้แพร่กระจายไปในวงกว้าง  โดยมีการราดน้ำยาฆ่าเชื้อบนตัวสุกรและบริเวณหลุมที่ฝังกลบเพื่อมิให้เชื้อแพร่กระจายออกไป จากนั้นก็จะดำเนินการเบิกเงินชดเชยค่าทำลายสุกรให้กับเกษตรกร โดยภาครัฐจะมีการชดเชยรายได้ให้เกษตรกร ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 2558 คือจะชดเชยให้ 3 ใน 4 ของราคาหมูในท้องตลาด ณ ปัจจุบัน ทั้งนี้ปศุสัตว์จังหวัดสงขลาย้ำว่า หากพบว่าหมูในฟาร์มของตนเองมีอาการเข้าข่ายของโรคเพิร์ส สามารถแจ้งไปยังปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่จะมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบ หากพบว่ามีหมูเป็นโรคเพิร์สก็สามารถดำเนินการทำลายและเบิกเงินชดเชยได้
              สำหรับโรคเพิร์ส (PRRS) เป็นโรคที่แสดงอาการทางระบบระบบสืบพันธุ์และทางเดินหายใจในสุกรที่เกิดจากเชื้อไวรัสในตระกูล Arteriviridae ซึ่งเชื้อไวรัสสามารถขับออกมาจากร่างกายของสุกรที่ป่วย ทางอุจจาระ ปัสสาวะ ลมหายใจ และน้ำเชื้อ สามารถติดต่อหรือแพร่ไปยังสุกรตัวอื่นๆ อาการจะมีไข้ ไม่กินอาหาร ท้องเสีย หรือแม่หมูแท้ง  ซึ่งเชื้อกระจายได้ ง่าย รวดเร็ว แต่ไม่สามารถติดต่อสู่คนได้ และขณะนี้ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ได้แจ้งผู้เลี้ยงสุกรทุกรายในจุดที่เกิดโรคและบริเวณใกล้เคียง สั่งกักสุกรทุกตัว ห้ามเคลื่อนย้ายสุกรออกจากพื้นที่ เพื่อป้องกันการระบาดออกไปสู่พื้นที่อื่น จนกว่าจะไม่พบการระบาดของโรค

     
ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
7 มิ.ย.64
.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar