จังหวัดสงขลา ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย

จังหวัดสงขลา ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย

           วันนี้ (25 เมษายน 2567) ที่ หอประชุมจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 โดยมี นางวราภรณ์ สาราบรรณ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา ผู้แทนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอภิชาติ สาราบรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตำรวจ ทหาร ศาล ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย

           ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้วางพานพวงมาล ถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ จุดธูป เทียน เครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดี มีใจความตอนหนึ่งว่า “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงพระราชสมภพ ณ พระราชวังจันทร์ เมื่อปีพุทธศักราช 2098 พระองค์ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถอย่างล้ำเลิศ มีพระอัจฉริยภาพ และมีพระหัตถ์ในทางการรบและเชี่ยวชาญในอาวุธทุกชนิด ทรงตรากตรำพระวรกายในการทำศึกสงครามตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์โดยมิได้ว่างเว้น ในปีพุทธศักราช 2133 สมเด็จพระนเรศวรขึ้นครองราชย์เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ ปีพุทธศักราช 2135 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาจนได้รับชัยชนะทำให้พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลไปทั่วปฐพี ปีพุทธศักราช 2138 และ 2142 ทรงกรีฑาทัพไปตีเมืองหงสาวดี ได้เมืองเมาะลำเลิง แล้วทรงยกทัพไปถึงเมืองหงสาวดีและเมืองตองอู จนหัวเมืองไทยใหญ่ทั้งปวงยอมขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยา ในปีพุทธศักราช 2198 พระเจ้าอังวะมีอำนาจขึ้นจึงขยายอาณาเขตเข้ามาทรงแคว้นไทยใหญ่ สมเด็จพระนเรศวรยกทัพไปยังเมืองห้างหลวง และประชวรหนักจนเสด็จสวรรคตเมื่อเดือน 6 ขึ้น 8 ค่ำ ปีมะเส็ง พุทธศักราช 2148 พระชนมายุ 50 พรรษาอยู่ในราชสมบัติ 15 ปี จากวันนั้น ถึงวันนี้แม้พระองค์จะได้เสด็จสวรรคตมานานกว่า 419 ปี แล้วก็ตาม พสกนิกรชาวไทยทั้งมวลต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ เด็ดเดี่ยวขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพ เพื่อสร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย และเป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฎอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยตราบจนทุกวันนี้”

          ทั้งนี้ จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 ตามที่คณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นวันรัฐพิธี โดยกำหนดให้มีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ทุกจังหวัดถือเป็นวันสำคัญและกำหนดให้มีการจัดงานรัฐพิธีเป็นประจำทุกปี

ณิชารีย์ หนูบุญ/ข่าว

ทีปรกร จันทร์ชนะ/ภาพ

25 เมษายน 2567

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ